Diverses entitats cerdanes impulsen un manifest conjunt a favor d’una “Cerdanya sostenible”

Comparteix

Diverses entitats cerdanes han impulsat un manifest conjunt a favor d’una “Cerdanya sostenible”. El document compta amb dotze punts i es donarà a conèixer aquest dissabte 21 de maig, a les 18h al Museu Cerdà de Puigcerdà, en un acte que s’ha batejat com a ‘Confluència per una Cerdanya Sostenible’.

A banda de presentar-se el manifest, l’acte servirà també per parlar del futur de Cerdanya des de diversos punts de vista i per intentar arribar a un cert consens sobre el model de futur que es vol per a la comarca.

La iniciativa l’han impulsat el Grup de Recerca de Cerdanya, l’Associació Ceretània i Cerdanya Acció pel Clima, tot i que posteriorment s’han adherit a la iniciativa diverses entitats més de la comarca.

Els punts consensuats en aquest document són els següents:

 1. Demanem un canvi en el plantejament econòmic global de la comarca, fent èmfasi en activitats sostenibles, en la incorporació de les noves tecnologies, en la desestacionalització del turisme, tot atraient els que estimen la muntanya, diversificant els sectors productius i tot des d’un model respectuós amb el medi ambient i amb els interessos de la població local, lligat a les previsions que els estudis fan sobre el canvi climàtic a la Cerdanya.
 2. Cal combatre tots els tipus de contaminació (química, atmosfèrica, lluminosa, acústica, paisatgística, etc.).
 3. Demanem la preservació i estudi dels ecosistemes cerdans, respectant i promovent la biodiversitat, així com els relleus i els processos geològics.
 4. Volem que s’afavoreixi una gestió basada en l’economia circular i les 4 R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar, especialment pel que fa als residus, amb la necessària formació a la població.
 5. Cal promoure les energies netes, respectuoses amb el territori i descarbonitzar l’economia, afavorint l’estalvi dels recursos. Estem a favor d’una producció descentralitzada de l’energia.
 6. Cal limitar el creixement descontrolat de les segones residències, preservant els petits nuclis i fomentant la rehabilitació. Cal promocionar, des dels poders públics i privats, l’obtenció d’habitatge social, especialment per a les classes més desafavorides econòmicament, com pot ser el cas dels joves, a tota la comarca.
 7. És necessari apostar per una promoció dels serveis públics com la sanitat, els estudis de cicles formatius i graus superiors, així com per una xarxa de transport públic comarcal assequible, i també entre l’Alta i la Baixa Cerdanya. Cal afavorir la substitució del vehicle privat contaminant per altres formes més sostenibles de transport. Ens calen pistes ciclables. I també és imprescindible modernitzar el transport ferroviari amb Barcelona i Tolosa.
 8. Cal preservar i tenir cura dels recursos naturals de la comarca, especialment pel que fa als recursos hídrics, assegurant la seguretat biològica i mineralògica de l’aigua de boca. Demanem mesures per lluitar contra el malbaratament hídric i energètic i acabar el sistema de depuradores d’aigües residuals pendents.
 9. Cal limitar la creació de noves infraestructures que malmetin el medi ambient, com poden ser autovies, aeròdroms o altres formes de comunicació que representin un impacte paisatgístic i ecològic desfavorable en el territori.
 10. Proposem l’ampliació dels actuals espais protegits de la comarca i la creació de nous, entre ells, parcs geològics, per preservar els ecosistemes més fràgils, dotant-los de mitjans econòmics i de personal suficient per a la seva correcta gestió.
 11. Cal regular l’accés al medi natural de manera racional, cercant un equilibri entre la protecció del medi i l’accés ordenat a aquest.
 12. Apostem per una promoció dels productes agroalimentaris locals, de quilòmetre zero, per la producció ecològica i per la recuperació i difusió de les varietats autòctones, tot difonent aquests productes als restaurants i a les escoles locals.

En relació a la candidatura per als Jocs Olímpics d’hivern del 2030, els promotors del document i de la Confluència demanen que “es parli i s’informi àmpliament i clarament als habitants del territori sobre quin projecte es vol dur a terme i que posteriorment se sotmeti a una consulta popular vinculant el model presentat”. En qualsevol cas, afegeixen, “ens oposem fermament a la creació de noves infraestructures innecessàries i amb un cost excessiu per al medi ambient”.

Els impulsors de la iniciativa també remarquen que “totes les anteriors mesures i propostes han de ser fruit d’un pacte entre tots els actors públics i privats de la comarca, de manera que tothom es faci seva aquesta lluita”.